เทวรูปขนาดใหญ่ พระพิฆเนศปาง 5 เศียร พระพิฆเนศปางประทานพร พระพิฆเนศประจำวันเกิด เนื้อโลหะ เนื้อทองเหลือง ล็อกเก็ต ล็อกเกต พระเครื่อง กรอบทองไมครอน พระพิฆเนศปางเสวยสุข ปาง 5 เศียร ปางเสวยสุข ปางประทานพร จัดส่งฟรี ราคาถูก ราคาส่ง

สวดพระพิฆเนศ องค์พระพิฆเนศ ไหว้พระพิฆเนศ พระพิฆเนศบูชา บูชาพระพิฆเนศ ขายพระพิฆเนศ เช่าพระพิฆเนศ รูปภาพพระพิฆเนศ เช่าพระพิฆเนศ คาถาพระพิฆเนศ ของไหว้พระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนตร พระพิฆเนศปางต่างๆ คาถาบูชาพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศ การบูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนศ 32 ปาง เทพเจ้า ฮินดู

เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) :: Webmaster : พิฆเนศ.คอม | Piganesh.com :: Chalermyos Thiengchanya (Paepe)

卐  บาท
คุณพิรัชวิชช์
KB11300024031AX
8 พ.ค. 2566  |  13:13:20
ตรวจสอบสถานะ  KERRY
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :  313,528
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา พระพิฆเนศปางต่างๆ เทวรูปขนาดใหญ่ พระพิฆเนศ 32 ปาง ปาง 5 เศียร ปางเสวยสุข ปางประทานพร ตั้งบนหิ้งบูชา เนื้อโลหะ เนื้อทองเหลือง องค์เทพ องค์บูชา การบูชาพระพิฆเนศ เช่าพระพิฆเนศ
รหัส A001
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปัญจมุขคณปติ [ ปาง 5 เศียร ]
ปาง :
ปัญจมุขคณปติ [ ปาง 5 เศียร ]
อานุภาพ :
อวตารเปิดโลก (นั่งบัลลังค์)
พระพิฆเนศ 5 เศียร 10 กร รวมอานุภาพทุกด้านของพระพิฆเนศ มีพลังแรงกล้า สมัยโบราณผู้ที่มีสิทธิ์บูชาปางนี้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้น มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง การบริหาร การปกครองของผู้นำ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A002
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
ปาง :
ปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
อานุภาพ :
อวตารเปิดโลก (แบบยืน)
มี 5 เศียร 10 กร รวมอานุภาพทุกด้านของพระพิฆเนศ มีพลังแรงกล้า สมัยโบราณผู้ที่มีสิทธิ์บูชาปางนี้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้น มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง ดูแลปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร ปกครองของผู้นำ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A003
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเหรัมภะคณปติ (ทรงสิงโต)
ปาง :
เหรัมภะคณปติ (ทรงสิงโต)
อานุภาพ :
ปกป้องคุ้มครอง อำนาจ บารมี
มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต หมายถึง พลังอำนาจในการปกครองบริวาร กางพระกรประดุจรัศมีคุ้มกันสรรพภัย เป็นปางหนึ่งที่พระราชาในอินเดียนิยมบูชากันมาก อำนวยผลด้านการปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร การปกครอง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A004
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางตรีมุขคณปติ (ปาง 3 เศียร)
ปาง :
ตรีมุขคณปติ (ปาง 3 เศียร)
อานุภาพ :
ร่ำรวย กำจัดอุปสรรคทั้งปวง
พระพิฆเนศโปรยเหรียญประทานพรด้านโภคทรัพย์ มือถือขนมโมทกะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิต มือถือขวานใช้สำหรับทำลายปัญหาและความทุกข์ทั้งปวง มือที่ถืองาหักหมายถึงการขจัดอุปสรรคในชีวิต มือถือสังข์หมายถึงความมีชื่อเสียงเกียรติยศ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A005
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางมหาวีระคณปติ (ปาง 16 กร)
ปาง :
มหาวีระคณปติ (ปาง 16 กร)
อานุภาพ :
อวตารนักรบ
มี 16 กร ทรงศาสตราวุธครบถ้วน อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ขจัดศัตรู ให้อำนาจในการบริหารปกครอง และความเป็นผู้นำ อำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A006
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
ปาง :
ปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
อานุภาพ :
อวตารเปิดโลก (โปรยเหรียญ)
ปาง 5 เศียร โปรยเหรียญประทานพรด้านโภคทรัพย์ รวมอานุภาพทุกด้านของพระพิฆเนศ มีพลังแรงกล้า สมัยโบราณผู้ที่มีสิทธิ์บูชาปางนี้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้น มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง การบริหาร ปกครองของผู้นำ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A007
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศสามารถช่วยผู้ศรัทธาบรรลุในด้านของความมั่งคั่งและความโชคดี พระองค์เป็นเทพเจ้าผู้ประทานพรให้โชคลาภ , สติปัญญาปัญญาอันฉลาดหลักแหลม รวมถึงช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตและส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จชีวิตมีความมั่นคงสงบสุข
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A008
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ร่ำรวย มั่งคั่ง [ ฐานบังลังก์ ]
พระพิฆเนศสามารถช่วยผู้ศรัทธาบรรลุในด้านของความมั่งคั่งและความโชคดี พระองค์เป็นเทพเจ้าผู้ประทานพรให้โชคลาภ , สติปัญญาปัญญาอันฉลาดหลักแหลม รวมถึงช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตและส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จชีวิตมีความมั่นคงสงบสุข
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A009
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งบัลลังค์)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบัลลังค์)
อานุภาพ :
ความอุดมสมบูรณ์ ปกป้องคุ้มครอง
พระกรขวาประทานพรและปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธา
[ ขนมลาดู ] การประทานความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในการดำเนินชีวิต
[ บ่วงบาศก์ ] นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป
[ ขวาน ] ทำลายปัญหา อุปสรรค ความเศร้า
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A010
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (ยืนโปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (ยืนโปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศเป็นที่รู้จักกันในนาม "เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์" พระองค์ทรงประทานพรให้ทุกความต้องการของผู้ศรัทธา พระองค์ไม่ได้ประทานให้แต่ความมั่งคั่งทางด้านวัตถุ แต่รวมถึงความมั่งคั่งในคุณงามความดีภายในทางจิตวิญญาณอีกด้วย
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A011
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางนั่งบนกองเงิน
ปาง :
นั่งบนกองเงิน
อานุภาพ :
ร่ำรวยเงินทอง เรียกทรัพย์
การบูชาพระพิฆเนศด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมและการอุทิศตนถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก พระองค์ประทานโชคลาภ , ความร่ำรวย , ภูมิปัญญา และความโชคดี พระองค์ช่วยบรรเทาอุปสรรคในชีวิตและประทานพรให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จและมีความสุข
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A012
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางยืนบนหลังหนูมุสิกะ
ปาง :
ยืนบนหลังหนูมุสิกะ
อานุภาพ :
กำจัดอุปสรรคและความมืดมน
พระพิฆเนศทรงเป็นเทพเจ้าที่ช่วยขจัดอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสวดมนต์ระลึกถึงพระองค์เพื่อขจัดอุปสรรคเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะดำเนินงานใดๆ ช่วยให้ผู้ศรัทธามั่นใจในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จดั่งที่ปรารถนา
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A014
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (ฐาน 12 นักษัตร)
ปาง :
ประทานพร (ฐาน 12 นักษัตร)
อานุภาพ :
พลังจักรวาล เสริมดวง แก้ปีชง [ทุกปี]
พระพิฆเนศทรงเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพแห่งความสำเร็จ เทวรูปองค์นี้รอบฐานเป็นรูปสลักของ 12 นักษัตร (12 ราศี) หมายถึง พลังจักรวาลประจำวันเกิดของผู้บูชา เพื่อเสริมดวง หนุนดวง แก้ปีชงของผู้บูชาประจำปีนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้แก้ปีชงได้ทุกปี
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A015
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ให้พรร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศประทานพรประทับนั่งบนดอกบัว ประทานความสำเร็จ ทรัพย์สิน แก่ผู้หมั่นบูชา ขอพรได้ทุกด้านตามการอธิษฐานของผู้บูชาพระองค์
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A016
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางพระนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
ปาง :
พระนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งศิลปะทุกแขนง
ประทับยืนเหยียบบนดอกบัว ให้พรแก่ศิลปิน ผู้ทำงานศิลปะ งานช่างฝีมือต่างๆ วาดเขียน นักเขียน งานออกแบบ ครีเอทีฟ งานสร้างสรรค์ นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน สถาปนิก ฯลฯ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A017
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งประทับบนสังข์)
ปาง :
ประทานพร (นั่งประทับบนสังข์)
อานุภาพ :
ชื่อเสียง เกียรติยศ ความสำเร็จ
พระพิฆเนศทรงนั่งประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาบนหอยสังข์ อันหมายถึง สัญลักษณ์ของชัยชนะและชื่อเสียงเกียรติยศ พระองค์ถือถือขวานเพื่อใช้สำหรับทำลายปัญหาและความทุกข์ทั้งปวง มือที่ถือสามง่ามเป็นตัวแทนของ 3 พลัง ได้แก่ ความรัก , ปัญญา และการกระทำ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A018
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปู่ฤาษีพิฆเนศ
ปาง :
ปู่ฤาษีพิฆเนศ
อานุภาพ :
อำนาจ บารมี
ปางหนึ่งที่พระพิฆเนศทรงออกบวชเป็นฤๅษีเช่นเดียวกับพระศิวะมหาเทพผู้เป็นพระบิดา ซึ่งมีพลังอำนาจบันดาลขจัดอุปสรรคทั้งหลาย เสริมพลังว่าเป็นผู้มียศอำนาจบารมี ไม่มีผู้ใดกล้ามาทำร้าย พระองค์ดลบันดาลความสำเร็จทุกประการให้แก่ผู้สักการะบูชาพระองค์
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A019
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางฤาษีพิฆเนศ (4 เศียร 8 กร)
ปาง :
ฤาษีพิฆเนศ (4 เศียร 8 กร)
อานุภาพ :
ประทานพรรอบทิศทาง
พระพิฆเนศทรงออกบวชเป็นฤๅษีเช่นเดียวกับพระศิวะมหาเทพผู้เป็นพระบิดา มี 4 พระพักตร์เหมือนพระพรหม ทรงมีหน้าที่ให้พรดั่งพระพรหม หมายถึง การมีชีวิตใหม่ , การเริ่มต้นใหม่ในหน้าที่การงาน , การศึกษา , การเข้าสู่ญาณสมาธิ และ การใช้สติปัญญา
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A020
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปาง4 เศียร 8 กร
ปาง :
4 เศียร 8 กร
อานุภาพ :
ประทานพรรอบทิศทาง
พระพิฆเนศทรงมี 4 พระพักตร์เหมือนพระพรหม ทรงรักษาหน้าที่ให้พรดั่งพระพรหม หมายถึง การมีชีวิตใหม่ , การเกิดใหม่ในหน้าที่การงาน , การศึกษาเล่าเรียน , การเข้าสู่ญาณสมาธิ และ การใช้สติปัญญา
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A021
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข (แบบนอน)
ปาง :
เสวยสุข (แบบนอน)
อานุภาพ :
ความสุข อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย
พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขสำราญใจ เมื่อสาวกของพระองค์กำลังพยายามที่จะสร้างรายได้ พระองค์จะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับความมีเสถียรภาพที่จะให้ความสงบภายในจิตใจ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A022
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (เหยียบเมฆ)
ปาง :
ประทานพร (เหยียบเมฆ)
อานุภาพ :
อำนาจ เกียรติยศ บารมีอันสูงสุด
โดยอาวุธที่พระพิฆเนศทรงถือทั้ง 4 พระกร ประกอบด้วย
[ งาหัก ] การขจัดอุปสรรค
[ สังข์ ] การมีชื่อเสียง และ เกียรติยศ
[ บ่วงบาศก์ ] นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป
[ วัชระตรีศูล ] การมีอำนาจ และ บารมี
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A023
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (ยืน)
ปาง :
ประทานพร (ยืน)
อานุภาพ :
อุดมสมบูรณ์ คุ้มครอง ความสำเร็จ
พระกรขวาประทานพรและปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธา
[ ขนมลาดู ] การประทานความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในการดำเนินชีวิต
[ บ่วงบาศก์ ] นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป
[ สามง่าม ] ความรัก , ปัญญา , การกระทำ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A024
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางถือวัชระ
ปาง :
ถือวัชระ
อานุภาพ :
ความแข็งแกร่งดุจเพชร
พระพิฆเนศถือ "วัชระ" เป็นคำสันสกฤตหมายถึงทั้ง สายฟ้าและเพชร วัชระเป็นอาวุธที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติของเพชร (ไม่สามารถทำลายได้) และสายฟ้า (พลังที่ไม่อาจต้านทาน)
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A025
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
ปาง :
ปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
อานุภาพ :
อวตารเปิดโลก (แบบยืน)
มี 5 เศียร 10 กร รวมอานุภาพทุกด้านของพระพิฆเนศ มีพลังแรงกล้า สมัยโบราณผู้ที่มีสิทธิ์บูชาปางนี้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้น มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง ดูแลปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร ปกครองของผู้นำ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A026
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
ปาง :
นฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งศิลปะทุกแขนง
พระพิฆเนศทรงประทับยืนบนดอกบัว ประทานพรแก่ศิลปิน ผู้ทำงานศิลปะ งานช่างฝีมือต่างๆ วาดเขียน นักเขียน งานออกแบบ ครีเอทีฟ งานสร้างสรรค์ นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน สถาปนิก ฯลฯ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A027
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางพระนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
ปาง :
พระนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งศิลปะทุกแขนง
 พระพิฆเนศปางร่ายรำ ในท่วงท่าที่มีสรีระที่งดงามและอ่อนช้อย ให้พรแก่ศิลปิน ผู้ทำงานศิลปะ งานช่างฝีมือต่างๆ วาดเขียน นักเขียน งานออกแบบ ครีเอทีฟ งานสร้างสรรค์ นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน สถาปนิก ฯลฯ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A028
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (ยืนโปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (ยืนโปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศเป็นที่รู้จักกันในนาม "เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์" พระองค์ทรงประทานพรให้ทุกความต้องการของผู้ศรัทธา พระองค์ไม่ได้ประทานให้แต่ความมั่งคั่งทางด้านวัตถุ แต่รวมถึงความมั่งคั่งในคุณงามความดีภายในทางจิตวิญญาณอีกด้วย
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A029
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งบัลลังค์)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบัลลังค์)
อานุภาพ :
ความอุดมสมบูรณ์ ปกป้องคุ้มครอง
พระกรขวาประทานพรและปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธา
[ ขนมลาดู ] การประทานความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในการดำเนินชีวิต
[ บ่วงบาศก์ ] นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป
[ ขวาน ] ทำลายปัญหา อุปสรรค ความเศร้า
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A030
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศช่วยผู้ศรัทธาบรรลุความมั่งคั่งและความโชคดี พระองค์เป็นเทพเจ้าผู้ประทานพรให้โชคลาภ , สติปัญญาปัญญาอันฉลาดหลักแหลม และความโชคดี รวมถึงช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตและส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จชีวิตมีความมั่นคงสงบสุข
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A031
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางนั่งบน กองเงิน กองทอง
ปาง :
นั่งบน กองเงิน กองทอง
อานุภาพ :
ร่ำรวยเงินทอง เรียกทรัพย์
การบูชาพระพิฆเนศด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมและการอุทิศตนถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก พระองค์ประทานโชคลาภ , ความร่ำรวย , ภูมิปัญญา และความโชคดี ช่วยบรรเทาอุปสรรคในชีวิตและประทานพรให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จมั่งคั่งและมีความสุข
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A032
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข (แบบนอน)
ปาง :
เสวยสุข (แบบนอน)
อานุภาพ :
ความสุข อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย
พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขสำราญใจ เมื่อสาวกของพระองค์กำลังพยายามที่จะสร้างรายได้ พระองค์จะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับความมีเสถียรภาพที่จะให้ความสงบภายในจิตใจ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A033
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเหรัมภะคณปติ (ทรงสิงโต)
ปาง :
เหรัมภะคณปติ (ทรงสิงโต)
อานุภาพ :
ปกป้องคุ้มครอง อำนาจ บารมี
มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต หมายถึง พลังอำนาจในการปกครองบริวาร กางพระกรประดุจรัศมีคุ้มกันสรรพภัย เป็นปางหนึ่งที่พระราชาในอินเดียนิยมบูชากันมาก อำนวยผลด้านการปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร การปกครอง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A034
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางนั่งบนหนูมุสิกะและกองเงิน
ปาง :
นั่งบนหนูมุสิกะและกองเงิน
อานุภาพ :
ขจัดอุปสรรค ความมั่งคั่ง
  การบูชาพระพิฆเนศด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก พระองค์ประทานโชคลาภ , ความร่ำรวย , ภูมิปัญญา และความโชคดี พระองค์ช่วยบรรเทาอุปสรรคในชีวิตและประทานพรให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จมั่งคั่งและมีความสุข
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A035
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข (แบบนอน) นาคปรก
ปาง :
เสวยสุข (แบบนอน) นาคปรก
อานุภาพ :
ความสุข อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย
พระพิฆเนศประทานพรให้เกิดความสุขแก่ผู้บูชา มือถือขนมโมทกะอันหมายถึงความสุขสำราญใจ , ความสงบสุข และความถึงพอใจการดำรงชีวิต ขวานใช้สำหรับทำลายปัญหาและความทุกข์ทั้งปวง ส่วนมือที่ถืองาหักหมายถึงการขจัดอุปสรรคทั้งปวงในชีวิต
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A036
พระตรีศักติ
พระตรีศักติ ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ปัญญา อำนาจ ความร่ำรวย
3 มหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ประกอบด้วย พระแม่สรัสวดี , พระแม่อุมาเทวี และพระแม่ลักษมี รวมพระวรกายเป็น พระตรีศักติ มอบความรักความศรัทธาอย่างแรงกล้าแก่พระองค์แล้ว พระองค์ย่อมประทานพรให้ผู้ศรัทธาได้รับทั้งปัญญา ความร่ำรวย และความมีอำนาจอย่างครบถ้วน
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A037
พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ความสมบูรณ์ ความรัก การงาน
สามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ประกอบด้วย พระพรหม , พระวิษณุ และพระศิวะ รวมพระวรกายเป็น "พระตรีมูรติ" มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้สมหวังในความรัก การงานการเงิน ได้รับความสำเร็จทุกประการ
ॐ มีวัวเป็นพาหนะ และ มีสุนัข 4 ตัวเป็นบริวาร
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A038
พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ความสมบูรณ์ ความรัก การงานที่ดี
สามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ รวมพระวรกายเป็น พระตรีมูรติ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้สมหวังในความรัก การงานการเงิน ได้รับความสำเร็จทุกประการ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A039
ครอบครัวพระศิวะ
ครอบครัวพระศิวะ ปางครอบครัวพระศิวะ
ปาง :
ครอบครัวพระศิวะ
อานุภาพ :
ความสุขสมบูรณ์ ความรัก ความสำเร็จ
พระศิวะ - พระแม่อุมาเทวี คือ ศูนย์รวมของคุณธรรมความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตสมรส ช่วยผู้ศรัทธาสนับสนุนแผนการแต่งงาน , การตั้งครรภ์ และความสุขในการครองเรือน [ พระพิฆเนศ ] คือ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บุตรชายของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A040
พระศิวะ
พระศิวะ ปางปัญจมุขคศิวะ (ปาง 5 เศียร)
ปาง :
ปัญจมุขคศิวะ (ปาง 5 เศียร)
อานุภาพ :
สุดยอดปางยิ่งใหญ่ของพระศิวะ
พระศิวะ 5 เศียรทรงเป็นตัวแทนขององค์ประกอบพื้นฐานของธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน , น้ำ , ลม , อากาศ , ไฟ โดยพระองค์ทรงครอบครองอำนาจและพลังที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถควบคุมจักรวาล
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A041
พระศิวะ
พระศิวะ ปางศิวะนาฏราช (วงล้อไฟ)
ปาง :
ศิวะนาฏราช (วงล้อไฟ)
อานุภาพ :
ทำลายสิ่งชัวร้ายทั้งปวง
 พระศิวะ (นำเข้าจากอินเดีย) เป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกัน ในฐานะของเทพเจ้าแห่งการเต้นรำ วงแหวนแห่งเปลวเพลิงทั่วพระวรกายของพระศิวะปางนาฏราช หมายถึง ไฟแห่งจักรวาลเพื่อใช้ในการทำลายล้างทุกสรรพสิ่งที่อยู่ชั่วร้ายในจักรวาล
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A042
พระศิวะ
พระศิวะ ปางประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
อานุภาพ :
ขจัดปัญหา ทำลายสิ่งชั่วร้าย
พระศิวะประทานพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและความสุขความโชคดีและมีพระองค์เป็นผู้ชนะของการเสียชีวิต ในการบูชาพระศิวะสามารถหลบหนีจากความทุกข์ยากและปัญหาของโลกวัตถุนิยมเช่นเดียวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณภายใน
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A043
พระศิวะ
พระศิวะ ปางประทานพร (ยืน)
ปาง :
ประทานพร (ยืน)
อานุภาพ :
ทำลายความทุกข์ ปกป้องคุ้มครอง
พระศิวะทรงมีเทวานุภาพสามารถประทานพรให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต ช่วยให้มีสุขภาพที่ดี , มีชีวิตที่ยืนยาว , ปราศจากปัญหาและความทุกข์ยาก รวมถึงช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธาจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุทั้งปวง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A044
พระศิวะ
พระศิวะ ปางประทานพร ทรงโคนนทิ
ปาง :
ประทานพร ทรงโคนนทิ
อานุภาพ :
หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งปวง
พระศิวะ คือ มหาเทพผู้ทำลายทุกสรรพสิ่ง ผู้ศรัทธา ผู้บูชาพระศิวะจะได้รับการขจัดซึ่งปัญหาต่างๆ นานา พระองค์จะช่วยขจัดภัยพิบัติ คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากผู้ที่บูชาพระองค์ ทรงโคนนทิ (พาหนะเอกของพระศิวะ)
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A047
พระศิวะ
พระศิวะ ปางศิวะนาฏราช
ปาง :
ศิวะนาฏราช
อานุภาพ :
ทำลายสิ่งชัวร้ายทั้งปวง
ปางศิวะนาฏราช เป็น ปางสำคัญของพระศิวะ ที่มีลีลาการร่ายรำที่วิจิตรงดงาม เท้าข้างหนึ่งเหยียบอสูรมูลาคนีซึ่งเป็นตัวแทนของอวิชชา เมื่ออวิชชาถูกเหยียบ ไม่ให้โผล่ขึ้นมาบดบังความจริง (วิชชา) ก็จะปรากฏขึ้นเป็นการแสดงถึงการควบคุมทุกสิ่งบนโลก
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A048
พระศิวะ
พระศิวะ ปางประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
อานุภาพ :
ขจัดปัญหา ทำลายสิ่งชั่วร้าย
พระศิวะประทานพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและความสุขความโชคดีและมีพนะองค์เป็นผู้ชนะของการเสียชีวิต ในการบูชาพระศิวะสามารถหลบหนีจากความทุกข์ยากและปัญหาของโลกวัตถุนิยมเช่นเดียวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณภายใน
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A048
พระศิวะ
พระศิวะ ปางบำเพ็ญตบะแบบฤาษี
ปาง :
บำเพ็ญตบะแบบฤาษี
อานุภาพ :
ขจัดปัญหา ทำลายสิ่งชั่วร้าย
พระศิวะทรงเป็น "เทพเจ้าแห่งโยคี" และทรงเป็นเทพเจ้าผู้ชนะความตาย ในการบูชาพระองค์สามารถหลบหนีจากความทุกข์และปัญหาของโลกวัตถุนิยมเช่นเดียวกับปัญหาภายในจิตวิญญาณ พระองค์จะทำลายปัญหาและความตึงเครียดของผู้ศรัทธา
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A049
พระอรรธนารีศวร
พระอรรธนารีศวร ปางรวมเทวานุภาพแห่ง 2 เทพเจ้า
ปาง :
รวมเทวานุภาพแห่ง 2 เทพเจ้า
อานุภาพ :
ควบคุมสมดุลของชีวิต ด้านความรัก
การรวมพระวรกายของ 2 พระแม่อุมาเทวีกับพระศิวะ ให้พรในด้านความสมบูรณ์ของชีวิต ความสมดุลในการใช้ชีวิต และประทานพรด้านความรักที่สมหวัง
[ 1 ] ผู้ชายซีกขวา คือ พระศิวะมหาเทพ
[ 2 ] ผู้หญิงซีกซ้าย คือ พระแม่อุมาเทวี
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A050
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางยืนประทานพร (ปางนาคปรก)
ปาง :
ยืนประทานพร (ปางนาคปรก)
อานุภาพ :
มั่งคั่ง สำเร็จ เจริญรุ่งเรือง
พระวิษณุทรงเป็นหนึ่งในเทพผู้ปกปักษ์รักษาจักรวาล พระองค์ทรงกำจัดโลกแห่งความอยุติธรรมและความชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์ทรงประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านของการมีสุขภาพที่ดี , ครอบครัวที่มีความสุข , ความมั่งคั่งในชีวิต และความสำเร็จในอาชีพการงาน
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A051
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางประทานพร (ปางนาคปรก)
ปาง :
ประทานพร (ปางนาคปรก)
อานุภาพ :
เจริญรุ่งเรือง สุขภาพดี ความสำเร็จ
พระวิษณุ (นารายณ์) ทรงเป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งจักรวาล พระองค์คอยปกป้องทุกสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เมื่อผู้ศรัทธานมัสการพระองค์จะได้รับพรจากสวรรค์ให้มีชีวิตยืนยาว , ความเจริญรุ่งเรือง , ความสงบสุข , สุขภาพที่ดี และประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A052
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางนารายณ์อวตารเปิดโลก
ปาง :
นารายณ์อวตารเปิดโลก
อานุภาพ :
รวมอานุภาพแห่งเทพเจ้าฝ่ายชาย
พระนารายณ์ทรงแสดงฤทธานุภาพ ณ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งพระองค์ทรงรวมไว้ซึ่งพลังอำนาจของเทพเจ้าฝ่ายชายทั้งปวงไว้ด้วยกันที่พระองค์ อาทิเช่น พระศิวะ พระพรหม พระพิฆเนศ พระหนุมาน ॐ ประทานพรครอบคลุมทั่วทุกด้าน
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A053
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางนารายณ์อวตารเปิดโลก
ปาง :
นารายณ์อวตารเปิดโลก
อานุภาพ :
รวมอานุภาพแห่งเทพเจ้าฝ่ายชาย
 อวตารปางที่ 8 (นำเข้าจากอินเดีย) เป็นปางสูงสุดของพระนารายณ์ พระองค์ทรงแสดงถึงเทวานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอันเป็นศูนย์กลางภายในพระองค์ที่แตกต่างกันและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาล
ॐ ประทานพรครอบคลุมทั่วทุกด้าน
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A054
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางประทานพร (ปางนาคปรก)
ปาง :
ประทานพร (ปางนาคปรก)
อานุภาพ :
เจริญรุ่งเรือง สุขภาพดี ความสำเร็จ
พระวิษณุ (นารายณ์) ทรงเป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งจักรวาล พระองค์คอยปกป้องทุกสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เมื่อผู้ศรัทธานมัสการพระองค์จะได้รับพรจากสวรรค์ให้มีชีวิตยืนยาว , ความเจริญรุ่งเรือง , ความสงบสุข , สุขภาพที่ดี และประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A055
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางพระนารายณ์ทรงสุบรรณ (พญาครุฑ)
ปาง :
พระนารายณ์ทรงสุบรรณ (พญาครุฑ)
อานุภาพ :
อำนาจ ชัยชนะ ปกป้องคุ้มครอง
 พระนารายณ์ทรงครุฑประทานพรช่วยแปรเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี ด้วยอำนาจแห่งพระนารายณ์สยบกำลังร้ายของพระราหู มีอานุภาพสูงส่งทางด้านการปกป้องคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ความเจริญรุ่งเรือง เกียรติยศ บารมี มีอำนาจและชัยชนะเหนือศัตรู
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A056
พระวิษณุ - นรสิงหาวตาร
พระวิษณุ - นรสิงหาวตาร ปางนรสิงหาวตาร
ปาง :
นรสิงหาวตาร
อานุภาพ :
ขจัดมารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
พระวิษณุอวตารในยุคที่ 1 กฤดายุค เรียกว่า "นรสิงหาวตาร" - ทรงแบ่งภาคอวตารลงมาเป็นอมนุษย์กึ่งเทพกึ่งมนุษย์กึ่งสิงห์ โดยพระองค์อวตารเพื่อมาปราบอสูรนามว่า "หิรัณยกศิปุ" ประทานด้านคุ้มครองผู้บูชาจากอันตรายทั้งปวง ขจัดมารผจญ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A057
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี ปางบรรทมบนพญาอนันตนาคราช
ปาง :
บรรทมบนพญาอนันตนาคราช
อานุภาพ :
ความรุ่งเรือง ความร่ำรวย
 พระวิษณุมหาเทพทรงบรรทมอยู่บนอนันตนาคราช (พญานาค) โดยมีพระแม่ลักษมีทำหน้าที่ปรนนิบัติอยู่เคียงข้าง
[ พระวิษณุ ] ประทานความรุ่งเรือง คุ้มครอง
[ พระแม่ลักษมี ] ประทานความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A058
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี ปางยืนบนพญาอนันตนาคราช
ปาง :
ยืนบนพญาอนันตนาคราช
อานุภาพ :
ปกป้องคุ้มครอง เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย
 พระแม่ลักษมีทรงเป็นชายาของพระวิษณุ พระแม่ลักษมีทรงปฏิบัติตามคำสั่งของพระวิษณุโดยเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวย , ความงดงาม และความสุข ทั้ง 2 พระองค์ประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านความมั่งคั่ง, ความเจริญรุ่งเรือง และความโชคดี
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A059
พระวิษณุกรรม
พระวิษณุกรรม ปางพระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม
ปาง :
พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งวิศวกรรมและงานช่าง
พระวิษณุกรรมทรงเป็นเทพเจ้าผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นประธานในด้านวิศวกรรมศาสตร์ , สถาปัตยกรรม และงานช่างฝีมือทุกแขนง พระกรข้างหนึ่งถือ "จอบ" (สำหรับขุด) และพระกรอีกข้างถือ "ดิ่ง" (สำหรับวัดความเที่ยงตรง)
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A060
พระวิษณุกรรม
พระวิษณุกรรม ปางพระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม
ปาง :
พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งวิศวกรรมและงานช่าง
เหมาะสำหรับช่างแขนงต่างๆ นิยมเคารพบูชาพระวิษณุกรรมในฐานะครูช่าง มักพบเห็นเทวรูปจำลองของพระองค์ท่านตามสถานศึกษาสายช่างทุกสถาบันทั้งไทยและอินเดีย พระกรข้างหนึ่งถือ "จอบ" (สำหรับขุด) และพระกรอีกข้างถือ "ดิ่ง" (สำหรับวัดความเที่ยงตรง)
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A061
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ ปางพระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะ
ปาง :
พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะ
อานุภาพ :
ความรื่นรมย์ ไร้ซึ่งความทุกข์
 พระกฤษณะทรงเป็นศูนย์รวมของความรักและความสุข ทรงทำลายความเจ็บปวดและบาปทั้งปวงของมวลมนุษย์ ทรงเป็นผู้พิทักษ์ของวาจาอันศักดิ์สิทธิ์และวัว พระกฤษณะทรงเป็นผู้ยุยงทุกรูปแบบของความรู้และจุติลงมาเพื่อสร้างศาสนาแห่งความรัก
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A062
พระพรหม
พระพรหม ปางประทานพร
ปาง :
ประทานพร
อานุภาพ :
ความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง
พระพรหมทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ พระองค์เป็นตัวแทนของจิตใจที่เป็นสากลเกี่ยวกับการสร้างการทำงานของจิตใจและสติปัญญา การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ , ความรู้ทางปัญญา และสติปัญญาที่เป็นเลิศ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A063
พระพรหม
พระพรหม ปางประทานพร
ปาง :
ประทานพร
อานุภาพ :
ความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง
พระพรหมทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ พระองค์เป็นตัวแทนของจิตใจที่เป็นสากลเกี่ยวกับการสร้างการทำงานของจิตใจและสติปัญญา การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ , ความรู้ทางปัญญา และสติปัญญาที่เป็นเลิศ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A064
พระพรหม
พระพรหม ปางฤาษีพระพรหม
ปาง :
ฤาษีพระพรหม
อานุภาพ :
ประทานพรรอบทิศทาง
ปางหนึ่งที่พระพรหมทรงออกบวชเป็นฤๅษี พระพรหมทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ตัวแทนของจิตใจที่เป็นสากลเกี่ยวกับการสร้างการทำงานของจิตใจและสติปัญญา การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และสติปัญญาที่เป็นเลิศ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A065
พระพรหม
พระพรหม ปางประทานพร
ปาง :
ประทานพร
อานุภาพ :
ความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง
พระพรหมทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ พระองค์เป็นตัวแทนของจิตใจที่เป็นสากลเกี่ยวกับการสร้างการทำงานของจิตใจและสติปัญญา การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ , ความรู้ทางปัญญา และสติปัญญาที่เป็นเลิศ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A066
พระขันธกุมาร
พระขันธกุมาร ปางประทานพร (ทรงนกยูง)
ปาง :
ประทานพร (ทรงนกยูง)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งสงครามและชัยชนะ
พระขันธกุมารเป็นบุตรชายแห่งพระศิวะ ได้รับการบูชาในฐานะเทพผู้ปกครอง พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้มีพละกำลังสูงส่ง พระองค์จะประทานความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ การมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาและความยากลำบากทั้งปวง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A067
พระขันธกุมาร
พระขันธกุมาร ปางประทานพร (ยืน)
ปาง :
ประทานพร (ยืน)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งสงครามและชัยชนะ
พระขันธกุมารเป็นบุตรชายแห่งพระศิวะ พระองค์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าทั้งปวงที่จะนำไพร่พลสวรรค์ไปทำลายปีศาจ พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพละกำลังมากที่สุด พระองค์ประทานความมั่นใจในชัยชนะอย่างแท้จริง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A068
พระอินทร์
พระอินทร์ ปางประทานพร
ปาง :
ประทานพร
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งฝนและสายฟ้า
พระอินทร์ทรงเป็นมหาเทพและผู้นำของเหล่าเทพเจ้าทั้งปวงของศาสนาฮินดู พระองค์ทรงทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลทุกข์สุขของมวลมนุษย์โลก มีสายฟ้า "วัชระ" เป็นอาวุธและทรงพาหนะช้างสีขาวมีสามเศียรที่รู้จักในชื่อว่า "ช้างเอราวัณ"
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A069
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางแม่อุ้มลูก
ปาง :
แม่อุ้มลูก
อานุภาพ :
อำนาจ ความสำเร็จ
[ พระแม่อุมาเทวี ] พระมารดาผู้เมตตาต่อมนุษย์ ประทานอำนาจและวาสนา
[ พระพิฆเนศ ] บุตรแห่งพระแม่อุมาเทวี พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ทำลายอุปสรรคปัญหาทั้งปวง ประทานปัญญา และทรงเป็น "เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ"
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A070
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางทรงเสือ
ปาง :
ทรงเสือ
อานุภาพ :
อำนาจ เกียรติยศ ความรัก
พระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีแห่งความรักและความจงรักภักดี พระองค์เป็นชายาของพระศิวะและแสดงให้เห็นถึงผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่ง , ความอุดมสมบูรณ์ของความสุขในการสมรส , การบำเพ็ญตบะ และอำนาจ มั่นใจในชีวิตแต่งงานที่มีความสุขด้วยความช่วยเหลือของพระองค์
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A072
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางปางออกศึก
ปาง :
ปางออกศึก
อานุภาพ :
เกียรติยศ ชื่อเสียง บารมี
พระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีที่มีความงดงาม มีหลายพระกรที่ถืออาวุธของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองทุกสิ่งที่เป็นมงคลรวมทั้งตัวผู้ศรัทธา ชาวฮินดูเชื่อว่าพระองค์ทรงปกป้องสาวกจากความชั่วร้ายทางโลกและในเวลาเดียวกันสามารถเอาชนะความทุกข์ยากลำบาก
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A074
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางปางออกศึก (ประทานพร)
ปาง :
ปางออกศึก (ประทานพร)
อานุภาพ :
เกียรติยศ ชื่อเสียง บารมี
 พระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีที่มีความงดงาม (นำเข้าจากอินเดีย) มีหลายพระกรที่ถืออาวุธของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองทุกสิ่งที่เป็นมงคลรวมทั้งตัวผู้ศรัทธา ชาวฮินดูเชื่อว่าพระองค์ทรงปกป้องสาวกจากความชั่วร้ายและเอาชนะความทุกข์ยากลำบากอีกด้วย
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A075
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
เกียรติยศ ชื่อเสียง บารมี
พระแม่อุมาเทวีเป็นหนึ่งในหลายรูปแบบของพระศักติที่สามารถหยั่งรู้ พระองค์เป็นพลังงานผู้หญิงของจักรวาล พระองค์ทรงดลบันดาลพละกำลัง , ความกล้าหาญ และความเป็นอัจฉริยะให้แก่ผู้ศรัทธาในพระองค์ ขณะที่พระองค์ค้ำจุนโลกด้วยเวทมนตร์ของพระองค์
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A077
พระแม่ทุรคา
พระแม่ทุรคา ปางประทานพร (ทรงสิงโต ออกศึก)
ปาง :
ประทานพร (ทรงสิงโต ออกศึก)
อานุภาพ :
ความกล้าหาญ พละกำลัง อำนาจ
พระแม่ทุรคาเป็นตัวตนของความกล้าหาญและชัยชนะในการทำลายความยากลำบากและศัตรู พระองค์ประทานความมั่งคั่งและปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธาจากทุกภัยอันตรายทั้งปวง พระองค์จะทำลายทุกสิ่งที่ปิดกั้นความสุขของผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A078
พระแม่ทุรคา
พระแม่ทุรคา ปางสังหารมหิษาษูร
ปาง :
สังหารมหิษาษูร
อานุภาพ :
ความกล้าหาญ ชัยชนะ
 พระแม่ทุรคา (นำเข้าจากอินเดีย) ทรงมีเทวานุภาพสำหรับการบรรลุความปรารถนาในการลบความยากลำบากและเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูที่เป็นลักษณะของพระองค์ พระองค์จะประทานพรด้านมอบความมั่งคั่ง , ทรัพย์สิน และปกป้องผู้ศรัทธาจากทุกภัยอันตราย
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A079
พระแม่กาลี
พระแม่กาลี ปาง1 พระพักตร์ 10 พระกร
ปาง :
1 พระพักตร์ 10 พระกร
อานุภาพ :
ลบล้างอาถรรพ์ กำจัดสิ่งชั่วร้าย
พระแม่กาลีเป็นเทพเจ้าที่มีพลังอำนาจสูงส่ง พระองค์ทรงแผ่กระจายอำนาจลึกลับที่ช่วยลบล้างผลร้ายของคุณไสยมนตร์ดำ พระองค์ยังช่วยลดภัยอันตรายจากความโชคร้าย , ความทุกข์ยากลำบากรวมถึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A080
พระแม่กาลี
พระแม่กาลี ปาง10 พระพักตร์ 10 พระกร
ปาง :
10 พระพักตร์ 10 พระกร
อานุภาพ :
ลบล้างอาถรรพ์ กำจัดสิ่งชั่วร้าย
พระแม่กาลีเป็นตัวแทนอำนาจด้านมืดของพลังแห่งเทพเจ้า พระองค์ถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่มีความรุนแรงมากที่สุดและมีพลังทำลายล้างของพระศักติ (สตรี) พระองค์ทรงมีผิวสีเข้ม , ดวงตาสีแดง และมีหลายมือ ในมือข้างหนึ่งถือดาบเป็นอาวุธเพื่อใช้ทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A081
พระแม่ลักษมี
พระแม่ลักษมี ปางประทานพร (โปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (โปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและการเงิน
พระแม่ลักษมีเป็นชายาของพระวิษณุ พระองค์สามารถเอาชนะทุกอุปสรรคปัญหาทางด้านการเงินของผู้ศรัทธา พระองค์เป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย , โชคลาภ และทรงเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของผู้ศรัทธาในด้านความเจริญรุ่งเรือง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A082
พระแม่ลักษมี
พระแม่ลักษมี ปางประทานพร (โปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (โปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและการเงิน
พระองค์ทรงเป็นพระชายาและพลังงานที่พร้อมใช้ของพระวิษณุ พระแม่ลักษมีเป็นศูนย์รวมของคุณงามความดีและความมีเสน่ห์เป็นนิรันดร์เทพแห่งความมั่งคั่ง , เจริญรุ่งเรือง , แสงสว่าง , ภูมิปัญญา , โชคลาภ , ความอุดมสมบูรณ์ , ความหรูหรา และความเอื้ออาทร
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A083
พระแม่ลักษมี
พระแม่ลักษมี ปางประทานพร (โปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (โปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ความมั่งคั่ง ร่ำรวย
พระแม่ลักษมีประทานพรให้แก่สาวกของพระองค์เพื่อรับความสำเร็จในความพยายามทั้งหมด , ความโชคดีและความมั่งคั่ง ชัยชนะเหนือความยากลำบากทางการเงินทั้งหมดของผู้ศรัทธาและกระแสการเงินที่หลั่งไหล่เข้ามาอย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงความเจริญรุ่งเรือง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A084
พระแม่สุรัสวดี
พระแม่สุรัสวดี ปางทรงเครื่องดนตรีวีณา (ประทับนกยูง)
ปาง :
ทรงเครื่องดนตรีวีณา (ประทับนกยูง)
อานุภาพ :
ประทานปัญญา สติ ความรอบรู้
พระแม่สุรัสวดีทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา , การค้นคว้าวิจัย , ความรู้ , วิทยาการ , ศิลปะ , ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์ พระองค์จะช่วยให้ผู้ศรัทธามีพลังงานเชิงบวกทั้งทางด้านความรู้ , จิตวิญญาณ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A085
พระแม่สุรัสวดี
พระแม่สุรัสวดี ปางทรงเครื่องดนตรีวีณา
ปาง :
ทรงเครื่องดนตรีวีณา
อานุภาพ :
ประทานปัญญา สติ ความรอบรู้
พระแม่สุรัสวดีทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา , การค้นคว้าวิจัย , ความรู้ , วิทยาการ , ศิลปะ , ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์ พระองค์จะช่วยให้ผู้ศรัทธามีพลังงานเชิงบวกทั้งทางด้านความรู้ , จิตวิญญาณ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A086
พระแม่มารีอัมมัน
พระแม่มารีอัมมัน ปางเทพเจ้าแห่งสายฝน
ปาง :
เทพเจ้าแห่งสายฝน
อานุภาพ :
ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี ชีวิตคู่
พระแม่มารีอัมมันเป็นเทพเจ้าแห่งสายฝน พระองค์สามารถดลบันดาลให้ฝนตกและรักษาโรคได้ พระองค์ทรงประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านการมีความสุขในด้านครอบครัว ความอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิต การมีลูกหลานที่ดี การมีสุขภาพดี และชีวิตคู่สมรสที่ดี
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A087
พระแม่มารีอัมมัน
พระแม่มารีอัมมัน ปางประทานพร (นั่งบัลลังค์)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบัลลังค์)
อานุภาพ :
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
 พระแม่มารีอัมมัน (นำเข้าจากอินเดีย) ทรงเป็นที่นิยมมากในทางใต้ของอินเดีย พระองค์ทรงได้รับหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาขจัดปัดเป่าโรคฝีระบาดทั้งหมู่บ้าน โดยที่ "มารี" มีความหมายว่า "ฝน" ดังนั้นคนโบราณจึงนิยมบูชาพระองค์เพื่อขอให้ฝนตก
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A088
พระแม่มารีอัมมัน
พระแม่มารีอัมมัน ปางประทานพร (นั่งบัลลังค์)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบัลลังค์)
อานุภาพ :
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
 พระแม่มารีอัมมันทรงเป็นที่นิยมมากในทางใต้ของอินเดีย พระองค์ทรงได้รับหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาขจัดปัดเป่าโรคฝีระบาดทั้งหมู่บ้าน โดยที่ "มารี" มีความหมายว่า "ฝน" ดังนั้นคนโบราณจึงนิยมบูชาพระองค์เพื่อขอให้ฝนตก อันนำมาซึ่งผลผลิตทางการเกษตร
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A089
พระแม่ธรณี
พระแม่ธรณี ปางบีบมวยผม
ปาง :
บีบมวยผม
อานุภาพ :
เทพผู้ค้ำจุนแผ่นดิน
พระแม่ธรณี คือ พระมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน โดยปกติก่อนสร้างบ้าน อาคาร หรือเกษตรกรที่ต้องทำการเพาะปลูกพืชผลลงบนพื้นดินจะต้องมีการขอขมา หรือทำพิธีบอกกล่าวแก่พระแม่ธรณีก่อนด้วยทุกครั้งไป เพื่อให้เกิดความสำเร็จ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A090
พญาครุฑ
พญาครุฑ ปางจ้าวแห่งเวหา
ปาง :
จ้าวแห่งเวหา
อานุภาพ :
อำนาจยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง
พญาครุฑ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง บารมี ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัย ลบล้างอาถรรพ์ นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A091
ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ ปางทรงกระบองยาว
ปาง :
ทรงกระบองยาว
อานุภาพ :
ป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
เทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ ป้องกันภูติผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม
รหัส A092
ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ ปางทรงกระบองยาว
ปาง :
ทรงกระบองยาว
อานุภาพ :
ป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
เทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ ป้องกันภูติผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ พิฆเนศ.คอม