เทวรูปขนาดใหญ่ พระพิฆเนศปาง 5 เศียร พระพิฆเนศปางประทานพร พระพิฆเนศประจำวันเกิด เนื้อโลหะ เนื้อทองเหลือง ล็อกเก็ต ล็อกเกต พระเครื่อง กรอบทองไมครอน พระพิฆเนศปางเสวยสุข ปาง 5 เศียร ปางเสวยสุข ปางประทานพร จัดส่งฟรี ราคาถูก ราคาส่ง

สวดพระพิฆเนศ องค์พระพิฆเนศ ไหว้พระพิฆเนศ พระพิฆเนศบูชา บูชาพระพิฆเนศ ขายพระพิฆเนศ เช่าพระพิฆเนศ รูปภาพพระพิฆเนศ เช่าพระพิฆเนศ คาถาพระพิฆเนศ ของไหว้พระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนตร พระพิฆเนศปางต่างๆ คาถาบูชาพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศ การบูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนศ 32 ปาง เทพเจ้า ฮินดู

เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้) :: Webmaster : พิฆเนศ.คอม | Piganesh.com :: Chalermyos Thiengchanya (Paepe)

卐  บาท
คุณภูวสิษฐ์
EQ 2156 6570 5 TH
29 ส.ค. 2559  |  13:50:31
ตรวจสอบสถานะ  EMS
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :  77,857
พระพิฆเนศปางต่างๆ เทวรูปขนาดใหญ่ พระพิฆเนศ 32 ปาง ปาง 5 เศียร ปางเสวยสุข ปางประทานพร ตั้งบนหิ้งบูชา เนื้อโลหะ เนื้อทองเหลือง องค์เทพ องค์บูชา การบูชาพระพิฆเนศ เช่าพระพิฆเนศ
รหัส A001
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
ปาง :
ปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
อานุภาพ :
อวตารเปิดโลก (นั่งบัลลังค์)
มี 5 เศียร 10 กร รวมอานุภาพทุกด้านของพระพิฆเนศ มีพลังแรงกล้า สมัยโบราณผู้ที่มีสิทธิ์บูชาปางนี้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้น มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง อำนวยผลด้านการดูแลปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร ปกครองของผู้นำ
รหัส A002
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางมหาวีระคณปติ (ปาง 16 กร)
ปาง :
มหาวีระคณปติ (ปาง 16 กร)
อานุภาพ :
อวตารนักรบ
มี 16 กร ทรงศาสตราวุธครบถ้วน อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ขจัดศัตรู ให้อำนาจในการบริหารปกครอง และความเป็นผู้นำ อำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท
รหัส A003
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเหรัมภะคณปติ (ทรงสิงโต)
ปาง :
เหรัมภะคณปติ (ทรงสิงโต)
อานุภาพ :
ปกป้องคุ้มครอง อำนาจ บารมี
มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต (พาหนะเอกแห่งพระแม่ทุรคา) หมายถึง พลังอำนาจในการปกครองบริวาร กางพระกรประดุจรัศมีคุ้มกันสรรพภัย เป็นปางหนึ่งที่พระราชาในอินเดียนิยมบูชากันมาก อำนวยผลด้านการปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร การปกครอง
รหัส A004
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
ปาง :
ปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
อานุภาพ :
อวตารเปิดโลก (แบบยืน)
มี 5 เศียร 10 กร รวมอานุภาพทุกด้านของพระพิฆเนศ มีพลังแรงกล้า สมัยโบราณผู้ที่มีสิทธิ์บูชาปางนี้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้น มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง อำนวยผลด้านการดูแลปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร ปกครองของผู้นำ
รหัส A005
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
ปาง :
ปัญจมุขคณปติ (ปาง 5 เศียร)
อานุภาพ :
อวตารเปิดโลก (โปรยเหรียญ)
พระพิฆเนศปาง 5 เศียร โปรยเหรียญประทานพรด้านโภคทรัพย์ รวมอานุภาพทุกด้านของพระพิฆเนศ มีพลังแรงกล้า สมัยโบราณผู้ที่มีสิทธิ์บูชาปางนี้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้น มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง การบริหาร ปกครองของผู้นำ
รหัส A006
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางตรีมุขคณปติ (ปาง 3 เศียร)
ปาง :
ตรีมุขคณปติ (ปาง 3 เศียร)
อานุภาพ :
ร่ำรวย กำจัดอุปสรรคทั้งปวง
พระพิฆเนศโปรยเหรียญประทานพรด้านโภคทรัพย์ มือถือขนมโมทกะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิต มือถือขวานใช้สำหรับทำลายปัญหาและความทุกข์ทั้งปวง มือที่ถืองาหักหมายถึงการขจัดอุปสรรคทั้งปวงในชีวิต มือถือสังข์หมายถึงความมีชื่อเสียงเกียรติยศ
รหัส A007
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข (แบบนอน)
ปาง :
เสวยสุข (แบบนอน)
อานุภาพ :
ความสุข อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย
พระพิฆเนศเป็นศูนย์รวมของคุณงามความดี พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขสำราญใจ เมื่อสาวกของพระองค์กำลังพยายามที่จะสร้างรายได้ พระองค์จะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับความมีเสถียรภาพที่จะให้ความสงบภายในจิตใจ
รหัส A008
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข (แบบนอน) นาคปรก
ปาง :
เสวยสุข (แบบนอน) นาคปรก
อานุภาพ :
ความสุข อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย
พระพิฆเนศประทานพรให้เกิดความสุขแก่ผู้บูชา มือถือขนมโมทกะอันหมายถึงความสุขสำราญใจ , ความสงบสุข และความถึงพอใจการดำรงชีวิต ขวานใช้สำหรับทำลายปัญหาและความทุกข์ทั้งปวง ส่วนมือที่ถืองาหักหมายถึงการขจัดอุปสรรคทั้งปวงในชีวิต
รหัส A009
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางนั่งบนกองเงิน
ปาง :
นั่งบนกองเงิน
อานุภาพ :
ร่ำรวยเงินทอง เรียกทรัพย์
การบูชาพระพิฆเนศด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมและการอุทิศตนถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก พระองค์ประทานโชคลาภ , ความร่ำรวย , ภูมิปัญญา และความโชคดี พระองค์ช่วยบรรเทาอุปสรรคในชีวิตและประทานพรให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จมั่งคั่งและมีความสุข
รหัส A010
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งโปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศสามารถช่วยผู้ศรัทธาบรรลุในด้านของความมั่งคั่งและความโชคดี พระองค์เป็นเทพเจ้าผู้ประทานพรให้โชคลาภ , สติปัญญาปัญญาอันฉลาดหลักแหลม และความโชคดี รวมถึงช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตและส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จชีวิตมีความมั่นคงสงบสุข
รหัส A011
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (ยืนโปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (ยืนโปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศเป็นที่รู้จักกันในนาม "เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์" พระองค์ทรงประทานพรให้ทุกความต้องการของผู้ศรัทธา พระองค์ไม่ได้ประทานให้แต่ความมั่งคั่งทางด้านวัตถุ แต่รวมถึงความมั่งคั่งในคุณงามความดีภายในทางจิตวิญญาณอีกด้วย
รหัส A012
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางยืนบนหลังหนูมุสิกะ
ปาง :
ยืนบนหลังหนูมุสิกะ
อานุภาพ :
กำจัดอุปสรรคและความมืดมน
พระพิฆเนศทรงเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาที่ช่วยขจัดอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสวดมนต์ระลึกถึงพระองค์เพื่อขจัดอุปสรรคเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะดำเนินงานใดๆ ช่วยให้ผู้ศรัทธามั่นใจในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จดั่งที่ปรารถนา
รหัส A013
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางปู่ฤาษีพิฆเนศ
ปาง :
ปู่ฤาษีพิฆเนศ
อานุภาพ :
อำนาจ บารมี
ปางหนึ่งที่พระพิฆเนศทรงออกบวชเป็นฤๅษีเช่นเดียวกับพระศิวะมหาเทพผู้เป็นพระบิดา ซึ่งมีพลังอำนาจบันดาลขจัดอุปสรรคทั้งหลาย เสริมพลังว่าเป็นผู้มียศอำนาจบารมี ไม่มีผู้ใดกล้ามาทำร้าย พระองค์ดลบันดาลความสำเร็จทุกประการให้แก่ผู้สักการะบูชาพระองค์
รหัส A014
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางฤาษีพิฆเนศ (4 เศียร 8 กร)
ปาง :
ฤาษีพิฆเนศ (4 เศียร 8 กร)
อานุภาพ :
ประทานพรรอบทิศทาง
ปางหนึ่งที่พระพิฆเนศทรงออกบวชเป็นฤๅษีเช่นเดียวกับพระศิวะมหาเทพผู้เป็นพระบิดา มี 4 พระพักตร์เหมือนพระพรหม ทรงมีหน้าที่ให้พรดั่งพระพรหม หมายถึง การมีชีวิตใหม่ , การเริ่มต้นใหม่ในหน้าที่การงาน , การศึกษาเล่าเรียน , การเข้าสู่ญาณสมาธิ และ การใช้สติปัญญา
รหัส A015
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปาง4 เศียร 8 กร
ปาง :
4 เศียร 8 กร
อานุภาพ :
ประทานพรรอบทิศทาง
พระพิฆเนศทรงมี 4 พระพักตร์เหมือนพระพรหม ทรงรักษาหน้าที่ให้พรดั่งพระพรหม หมายถึง การมีชีวิตใหม่ , การเกิดใหม่ในหน้าที่การงาน , การศึกษาเล่าเรียน , การเข้าสู่ญาณสมาธิ และ การใช้สติปัญญา
รหัส A016
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (นั่งบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ให้พรร่ำรวย มั่งคั่ง
พระพิฆเนศประทานพรประทับนั่งบนดอกบัว ประทานความสำเร็จ ทรัพย์สิน แก่ผู้หมั่นบูชา ขอพรได้ทุกด้านตามการอธิษฐานของผู้บูชาพระองค์
รหัส A017
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (ฐาน 12 นักษัตร)
ปาง :
ประทานพร (ฐาน 12 นักษัตร)
อานุภาพ :
ความสุข ความสำเร็จ ความโชคดี
พระพิฆเนศทรงเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและการขจัดอุปสรรคทั้งปวง ดังนั้นพระองค์จึงประทานความสุข , ความสำเร็จในการดำเนินกิจการทางธุรกิจ และความปรารถนา พระองค์ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านการประสบความสำเร็จในความพยายามของผู้ศรัทธา
รหัส A018
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางพระนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
ปาง :
พระนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งศิลปะทุกแขนง
ประทับยืนเหยียบบนดอกบัว ให้พรแก่ศิลปิน ผู้ทำงานศิลปะ งานช่างฝีมือต่างๆ วาดเขียน นักเขียน งานออกแบบ ครีเอทีฟ งานสร้างสรรค์ นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน สถาปนิก ฯลฯ
รหัส A019
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางประทานพร (เหยียบเมฆ)
ปาง :
ประทานพร (เหยียบเมฆ)
อานุภาพ :
อำนาจ เกียรติยศ บารมีอันสูงสุด
โดยอาวุธที่พระพิฆเนศทรงถือทั้ง 4 พระกร ประกอบด้วย
[ งาหัก ] การขจัดอุปสรรค
[ สังข์ ] การมีชื่อเสียง และ เกียรติยศ
[ บ่วงบาศก์ ] นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป
[ วัชระตรีศูล ] การมีอำนาจ และ บารมี
รหัส A020
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางยืนบนหลังหนูมุสิกะ
ปาง :
ยืนบนหลังหนูมุสิกะ
อานุภาพ :
กำจัดอุปสรรคและความมืดมน
พระพิฆเนศทรงเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาที่ช่วยขจัดอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสวดมนต์ระลึกถึงพระองค์เพื่อขจัดอุปสรรคเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะดำเนินงานใดๆ ช่วยให้ผู้ศรัทธามั่นใจในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จดั่งที่ปรารถนา
รหัส A021
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางนฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
ปาง :
นฤตยะคณปติ (ปางร่ายรำ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งศิลปะทุกแขนง
พระพิฆเนศทรงประทับยืนบนดอกบัว ประทานพรแก่ศิลปิน ผู้ทำงานศิลปะ งานช่างฝีมือต่างๆ วาดเขียน นักเขียน งานออกแบบ ครีเอทีฟ งานสร้างสรรค์ นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน สถาปนิก ฯลฯ
รหัส A022
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางถือวัชระ
ปาง :
ถือวัชระ
อานุภาพ :
ความแข็งแกร่งดุจเพชร
พระพิฆเนศถือ "วัชระ" เป็นคำสันสกฤตหมายถึงทั้ง สายฟ้าและเพชร วัชระเป็นอาวุธที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติของเพชร (ไม่สามารถทำลายได้) และสายฟ้า (พลังที่ไม่อาจต้านทาน)
รหัส A023
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ ปางนั่งบนหนูมุสิกะและกองเงิน
ปาง :
นั่งบนหนูมุสิกะและกองเงิน
อานุภาพ :
ขจัดอุปสรรค ความมั่งคั่ง
  การบูชาพระพิฆเนศด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมและการอุทิศตนถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก พระองค์ประทานโชคลาภ , ความร่ำรวย , ภูมิปัญญา และความโชคดี พระองค์ช่วยบรรเทาอุปสรรคในชีวิตและประทานพรให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จมั่งคั่งและมีความสุข
รหัส A024
พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ความสมบูรณ์ ความรัก การงานที่ดี
สามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ รวมพระวรกายเป็น พระตรีมูรติ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้สมหวังในความรัก การงานการเงิน ได้รับความสำเร็จทุกประการ
รหัส A025
พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ความสมบูรณ์ ความรัก การงาน
สามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ประกอบด้วย พระพรหม , พระวิษณุ และพระศิวะ รวมพระวรกายเป็น "พระตรีมูรติ" มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้สมหวังในความรัก การงานการเงิน ได้รับความสำเร็จทุกประการ
ॐ มีวัวเป็นพาหนะ และ มีสุนัข 4 ตัวเป็นบริวาร
รหัส A026
พระตรีศักติ
พระตรีศักติ ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
ปัญญา อำนาจ ความร่ำรวย
สามมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ประกอบด้วย พระแม่สรัสวดี , พระแม่อุมาเทวี และพระแม่ลักษมี รวมพระวรกายเป็น พระตรีศักติ มอบความรักความศรัทธาอย่างแรงกล้าแก่พระองค์แล้ว พระองค์ย่อมประทานพรให้ผู้ศรัทธาได้รับทั้งปัญญา ความร่ำรวย และความมีอำนาจอย่างครบถ้วน
รหัส A027
ครอบครัวพระศิวะ
ครอบครัวพระศิวะ ปางครอบครัวพระศิวะ
ปาง :
ครอบครัวพระศิวะ
อานุภาพ :
ความสุขสมบูรณ์ ความรัก ความสำเร็จ
พระศิวะ - พระแม่อุมาเทวี คือ ศูนย์รวมของคุณธรรมความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตสมรส ช่วยผู้ศรัทธาสนับสนุนแผนการแต่งงาน , การตั้งครรภ์ และความสุขในการครองเรือน [ พระพิฆเนศ ] คือ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บุตรชายของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี
รหัส A028
พระศิวะ
พระศิวะ ปางศิวะนาฏราช
ปาง :
ศิวะนาฏราช
อานุภาพ :
บรมครูองค์แรกแห่งการร่ายรำ
ปางศิวะนาฏราช เป็น ปางสำคัญของพระศิวะ ที่มีลีลาการร่ายรำที่วิจิตรงดงาม เท้าข้างหนึ่งเหยียบอสูรมูลาคนีซึ่งเป็นตัวแทนของอวิชชา เมื่ออวิชชาถูกเหยียบ ไม่ให้โผล่ขึ้นมาบดบังความจริง (วิชชา) ก็จะปรากฏขึ้นเป็นการแสดงถึงการควบคุมทุกสิ่งบนโลก
รหัส A029
พระศิวะ
พระศิวะ ปางบำเพ็ญตบะแบบฤาษี
ปาง :
บำเพ็ญตบะแบบฤาษี
อานุภาพ :
ขจัดปัญหา ทำลายสิ่งชั่วร้าย
พระศิวะทรงเป็น "เทพเจ้าแห่งโยคี" และทรงเป็นเทพเจ้าผู้ชนะความตาย ในการบูชาพระองค์สามารถหลบหนีจากความทุกข์และปัญหาของโลกวัตถุนิยมเช่นเดียวกับปัญหาภายในจิตวิญญาณ พระองค์จะทำลายปัญหาและความตึงเครียดของผู้ศรัทธา
รหัส A030
พระศิวะ
พระศิวะ ปางประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
อานุภาพ :
ขจัดปัญหา ทำลายสิ่งชั่วร้าย
พระศิวะประทานพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและความสุขความโชคดีและมีพนะองค์เป็นผู้ชนะของการเสียชีวิต ในการบูชาพระศิวะสามารถหลบหนีจากความทุกข์ยากและปัญหาของโลกวัตถุนิยมเช่นเดียวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณภายใน
รหัส A031
พระศิวะ
พระศิวะ ปางประทานพร ทรงโคนนทิ
ปาง :
ประทานพร ทรงโคนนทิ
อานุภาพ :
หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งปวง
พระศิวะ คือ มหาเทพผู้ทำลายทุกสรรพสิ่ง ผู้ศรัทธา ผู้บูชาพระศิวะจะได้รับการขจัดซึ่งปัญหาต่างๆ นานา พระองค์จะช่วยขจัดภัยพิบัติ คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากผู้ที่บูชาพระองค์ ทรงโคนนทิ (พาหนะเอกของพระศิวะ)
รหัส A032
พระศิวะ
พระศิวะ ปางประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบนหนังเสือ)
อานุภาพ :
ขจัดปัญหา ทำลายสิ่งชั่วร้าย
 พระศิวะประทานพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและความสุขความโชคดีและมีพนะองค์เป็นผู้ชนะของการเสียชีวิต ในการบูชาพระศิวะสามารถหลบหนีจากความทุกข์ยากและปัญหาของโลกวัตถุนิยมเช่นเดียวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณภายใน
รหัส A033
พระอรรธนารีศวร
พระอรรธนารีศวร ปางรวมเทวานุภาพแห่ง 2 เทพเจ้า
ปาง :
รวมเทวานุภาพแห่ง 2 เทพเจ้า
อานุภาพ :
ควบคุมสมดุลของชีวิต ด้านความรัก
 การรวมพระวรกายของ 2 เทพเจ้าโดยพระแม่อุมาเทวีเป็นชายาของพระศิวะ ให้พรในด้านความสมบูรณ์พูนสุขของชีวิต ความสมดุลในการใช้ชีวิต และประทานพรด้านความรักที่สมหวัง
[ 1 ] ผู้ชายซีกขวา คือ พระศิวะมหาเทพ
[ 2 ] ผู้หญิงซีกซ้าย คือ พระแม่อุมาเทวี
รหัส A034
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางนารายณ์อวตารเปิดโลก
ปาง :
นารายณ์อวตารเปิดโลก
อานุภาพ :
รวมอานุภาพแห่งเทพเจ้าฝ่ายชาย
 พระนารายณ์ทรงแสดงฤทธานุภาพ ณ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรให้เจ้าชายอรชุนเห็น ซึ่งพระองค์ทรงรวมไว้ซึ่งพลังอำนาจของเทพเจ้าฝ่ายชายทั้งปวงไว้ด้วยกันที่พระองค์ อาทิเช่น พระศิวะ พระพรหม พระพิฆเนศ พระหนุมาน
ॐ ประทานพรครอบคลุมทั่วทุกด้าน
รหัส A035
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางพระนารายณ์ทรงสุบรรณ (พญาครุฑ)
ปาง :
พระนารายณ์ทรงสุบรรณ (พญาครุฑ)
อานุภาพ :
อำนาจ ชัยชนะ ปกป้องคุ้มครอง
 พระนารายณ์ทรงครุฑพาหนะเอกประทานพรช่วยแปรเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี ด้วยอำนาจแห่งพระนารายณ์สยบกำลังร้ายของพระราหู มีอานุภาพสูงส่งทางด้านการปกป้องคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ความเจริญรุ่งเรือง เกียรติยศ บารมี มีอำนาจและชัยชนะเหนือศัตรู
รหัส A036
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางประทานพร (ปางนาคปรก)
ปาง :
ประทานพร (ปางนาคปรก)
อานุภาพ :
เจริญรุ่งเรือง สุขภาพดี ความสำเร็จ
พระวิษณุ (นารายณ์) ทรงเป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งจักรวาล พระองค์คอยปกป้องทุกสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เมื่อผู้ศรัทธานมัสการพระองค์จะได้รับพรจากสวรรค์ให้มีชีวิตยืนยาว , ความเจริญรุ่งเรือง , ความสงบสุข , สุขภาพที่ดี และประสบความสำเร็จในความพยายามของผู้ศรัทธา
รหัส A037
พระวิษณุ - นารายณ์
พระวิษณุ - นารายณ์ ปางยืนประทานพร (ปางนาคปรก)
ปาง :
ยืนประทานพร (ปางนาคปรก)
อานุภาพ :
มั่งคั่ง สำเร็จ เจริญรุ่งเรือง
พระวิษณุทรงเป็นหนึ่งในเทพผู้ปกปักษ์รักษาจักรวาล พระองค์ทรงกำจัดโลกแห่งความอยุติธรรมและความชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์สามารถประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านของการมีสุขภาพที่ดี , ครอบครัวที่มีความสุข , ความมั่งคั่งในชีวิต และความสำเร็จในอาชีพการงาน
รหัส A038
พระวิษณุ - นรสิงหาวตาร
พระวิษณุ - นรสิงหาวตาร ปางนรสิงหาวตาร
ปาง :
นรสิงหาวตาร
อานุภาพ :
ขจัดมารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
พระวิษณุอวตารในยุคที่ 1 กฤดายุค เรียกว่า "นรสิงหาวตาร" - ทรงแบ่งภาคอวตารลงมาเป็นอมนุษย์กึ่งเทพกึ่งมนุษย์กึ่งสิงห์ โดยพระองค์อวตารเพื่อมาปราบอสูรนามว่า "หิรัณยกศิปุ" ประทานด้านคุ้มครองผู้บูชาจากอันตรายทั้งปวง ขจัดมารผจญ
รหัส A039
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี ปางบรรทมบนพญาอนันตนาคราช
ปาง :
บรรทมบนพญาอนันตนาคราช
อานุภาพ :
ความรุ่งเรือง ความร่ำรวย
 พระวิษณุมหาเทพทรงบรรทมอยู่บนอนันตนาคราช (พญานาค) โดยมีพระแม่ลักษมีทำหน้าที่ปรนนิบัติอยู่เคียงข้าง
[ พระวิษณุ ] ประทานความรุ่งเรือง คุ้มครอง
[ พระแม่ลักษมี ] ประทานความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ศรัทธา
รหัส A040
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี
พระวิษณุ - พระแม่ลักษมี ปางยืนบนพญาอนันตนาคราช
ปาง :
ยืนบนพญาอนันตนาคราช
อานุภาพ :
ปกป้องคุ้มครอง เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย
 พระแม่ลักษมีทรงเป็นชายาของพระวิษณุ (นารายณ์) พระแม่ลักษมีทรงปฏิบัติตามคำสั่งของพระวิษณุโดยเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวย , ความงดงาม และความสุข ทั้ง 2 พระองค์ประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านความมั่งคั่ง, ความเจริญรุ่งเรือง และความโชคดี
รหัส A041
พระวิษณุกรรม
พระวิษณุกรรม ปางพระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม
ปาง :
พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งวิศวกรรมและงานช่าง
เหมาะสำหรับช่างแขนงต่างๆ นิยมเคารพบูชาพระวิษณุกรรมในฐานะครูช่าง มักพบเห็นเทวรูปจำลองของพระองค์ท่านตามสถานศึกษาสายช่างทุกสถาบันทั้งไทยและอินเดีย พระกรข้างหนึ่งถือ "จอบ" (สำหรับขุด) และพระกรอีกข้างถือ "ดิ่ง" (สำหรับวัดความเที่ยงตรง)
รหัส A042
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ ปางพระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะ
ปาง :
พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะ
อานุภาพ :
ความรื่นรมย์ ไร้ซึ่งความทุกข์
 พระกฤษณะทรงเป็นศูนย์รวมของความรักและความสุข พระองค์ทรงทำลายความเจ็บปวดและบาปทั้งปวงของมวลมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นผู้พิทักษ์ของวาจาอันศักดิ์สิทธิ์และวัว พระกฤษณะทรงเป็นผู้ยุยงทุกรูปแบบของความรู้และจุติลงมาเพื่อสร้างศาสนาแห่งความรัก
รหัส A043
พระพรหม
พระพรหม ปางประทานพร
ปาง :
ประทานพร
อานุภาพ :
ความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง
พระพรหมทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ พระองค์เป็นตัวแทนของจิตใจที่เป็นสากลเกี่ยวกับการสร้างการทำงานของจิตใจและสติปัญญา การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ , ความรู้ทางปัญญา และสติปัญญาที่เป็นเลิศ
รหัส A044
พระอินทร์
พระอินทร์ ปางประทานพร
ปาง :
ประทานพร
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งฝนและสายฟ้า
พระอินทร์ทรงเป็นมหาเทพและผู้นำของเหล่าเทพเจ้าทั้งปวงของศาสนาฮินดู พระองค์ทรงทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลทุกข์สุขของมวลมนุษย์โลก มีสายฟ้า "วัชระ" เป็นอาวุธและทรงพาหนะช้างสีขาวมีสามเศียรที่รู้จักในชื่อว่า "ช้างเอราวัณ"
รหัส A045
พระขันธกุมาร
พระขันธกุมาร ปางประทานพร (ทรงนกยูง)
ปาง :
ประทานพร (ทรงนกยูง)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งสงครามและชัยชนะ
พระขันธกุมารเป็นบุตรชายแห่งพระศิวะ พระองค์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าทั้งปวงที่จะนำไพร่พลสวรรค์ไปทำลายปีศาจ พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพละกำลังรุนแรงมากที่สุด พระองค์ประทานความมั่นใจในชัยชนะอย่างแท้จริงและพลังงานเชิงบวกไปถึงระดับสูงในชีวิต
รหัส A046
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางแม่อุ้มลูก
ปาง :
แม่อุ้มลูก
อานุภาพ :
อำนาจ ความสำเร็จ
[ พระแม่อุมาเทวี ] พระมารดาผู้เมตตาต่อมนุษย์ ประทานอำนาจและวาสนาให้แก่ผู้ศรัทธา

[ พระพิฆเนศ ] บุตรแห่งพระแม่อุมาเทวี พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ทำลายอุปสรรคปัญหาทั้งปวง และทรงเป็น "เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ"
รหัส A047
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางทรงเสือ
ปาง :
ทรงเสือ
อานุภาพ :
อำนาจ เกียรติยศ ความรัก
พระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีแห่งความรักและความจงรักภักดี พระองค์เป็นชายาของพระศิวะและแสดงให้เห็นถึงผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่ง , ความอุดมสมบูรณ์ของความสุขในการสมรส , การบำเพ็ญตบะ และอำนาจ มั่นใจในชีวิตแต่งงานที่มีความสุขด้วยความช่วยเหลือของพระองค์
รหัส A048
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางปางออกศึก
ปาง :
ปางออกศึก
อานุภาพ :
เกียรติยศ ชื่อเสียง บารมี
พระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีที่มีความงดงาม มีหลายพระกรที่ถืออาวุธของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองทุกสิ่งที่เป็นมงคลรวมทั้งตัวผู้ศรัทธา ชาวฮินดูเชื่อว่าพระองค์ทรงปกป้องสาวกจากความชั่วร้ายทางโลกและในเวลาเดียวกันสามารถเอาชนะความทุกข์ยากลำบากอีกด้วย
รหัส A049
พระแม่อุมาเทวี
พระแม่อุมาเทวี ปางประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
ปาง :
ประทานพร (ยืนบนดอกบัว)
อานุภาพ :
เกียรติยศ ชื่อเสียง บารมี
 พระแม่อุมาเทวีเป็นหนึ่งในหลายรูปแบบของพระศักติที่สามารถหยั่งรู้ พระองค์เป็นพลังงานผู้หญิงของจักรวาล พระองค์ทรงดลบันดาลพละกำลัง , ความกล้าหาญ และความเป็นอัจฉริยะให้แก่ผู้ศรัทธาในพระองค์ ขณะที่พระองค์ค้ำจุนโลกด้วยเวทมนตร์ของพระองค์เอง
รหัส A050
พระแม่ทุรคา
พระแม่ทุรคา ปางประทานพร (ทรงสิงโต ออกศึก)
ปาง :
ประทานพร (ทรงสิงโต ออกศึก)
อานุภาพ :
ความกล้าหาญ พละกำลัง อำนาจ
พระแม่ทุรคาเป็นตัวตนของความกล้าหาญและชัยชนะในการทำลายความยากลำบากและศัตรู พระองค์ประทานความมั่งคั่งและปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธาจากทุกภัยอันตรายทั้งปวง พระองค์จะทำลายทุกสิ่งที่ปิดกั้นความสุขของผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม
รหัส A051
พระแม่ทุรคา
พระแม่ทุรคา ปางสังหารมหิษาษูร
ปาง :
สังหารมหิษาษูร
อานุภาพ :
ความกล้าหาญ ชัยชนะ
 พระแม่ทุรคา (ศิลปะอินเดียใต้) ทรงมีเทวานุภาพสำหรับการบรรลุความปรารถนาในการลบความยากลำบากและเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูที่เป็นลักษณะของพระองค์ พระองค์จะประทานพรด้านมอบความมั่งคั่ง , ทรัพย์สิน และปกป้องคนจากทุกประเภทของอันตราย
รหัส A052
พระแม่กาลี
พระแม่กาลี ปาง1 พระพักตร์ 10 พระกร
ปาง :
1 พระพักตร์ 10 พระกร
อานุภาพ :
ลบล้างอาถรรพ์ กำจัดสิ่งชั่วร้าย
พระแม่กาลีเป็นเทพเจ้าที่มีพลังอำนาจสูงส่ง พระองค์ทรงแผ่กระจายอำนาจลึกลับที่ช่วยลบล้างผลร้ายของคุณไสยมนตร์ดำจากอิทธิพลของสิ่งชั่วร้าย พระองค์ยังช่วยลดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากความโชคร้าย , ความทุกข์ยากลำบากรวมถึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต
รหัส A053
พระแม่กาลี
พระแม่กาลี ปาง10 พระพักตร์ 10 พระกร
ปาง :
10 พระพักตร์ 10 พระกร
อานุภาพ :
ลบล้างอาถรรพ์ กำจัดสิ่งชั่วร้าย
พระแม่กาลีเป็นตัวแทนอำนาจด้านมืดของพลังแห่งเทพเจ้า พระองค์ถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่มีความรุนแรงมากที่สุดและมีพลังทำลายล้างของพระศักติ (สตรี) พระองค์ทรงมีผิวสีเข้ม , ดวงตาสีแดง และมีหลายมือ ในมือข้างหนึ่งถือดาบเป็นอาวุธเพื่อใช้ทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
รหัส A054
พระแม่ลักษมี
พระแม่ลักษมี ปางประทานพร (โปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (โปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและการเงิน
พระแม่ลักษมีเป็นชายาของพระวิษณุ พระองค์สามารถเอาชนะทุกอุปสรรคปัญหาทางด้านการเงินของผู้ศรัทธา พระองค์เป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย , โชคลาภ และทรงเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของผู้ศรัทธาในด้านความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุทางโลกและทางจิตวิญญาณ
รหัส A055
พระแม่ลักษมี
พระแม่ลักษมี ปางประทานพร (โปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (โปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและการเงิน
 พระองค์ทรงเป็นพระชายาและพลังงานที่พร้อมใช้ของพระวิษณุ พระแม่ลักษมีเป็นศูนย์รวมของคุณงามความดีและความมีเสน่ห์เป็นนิรันดร์เทพแห่งความมั่งคั่ง , เจริญรุ่งเรือง , แสงสว่าง , ภูมิปัญญา , โชคลาภ , ความอุดมสมบูรณ์ , ความหรูหรา และความเอื้ออาทร
รหัส A056
พระแม่ลักษมี
พระแม่ลักษมี ปางประทานพร (โปรยเหรียญ)
ปาง :
ประทานพร (โปรยเหรียญ)
อานุภาพ :
ความมั่งคั่ง ร่ำรวย
 พระแม่ลักษมีประทานพรให้แก่สาวกของพระองค์เพื่อรับความสำเร็จในความพยายามทั้งหมด , ความโชคดีและความมั่งคั่ง พระองค์คือผู้เอาชนะความยากลำบากทางการเงินทั้งหมดของผู้ศรัทธาและกระแสการเงินที่หลั่งไหล่เข้ามาอย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงความเจริญรุ่งเรือง
รหัส A057
พระแม่สุรัสวดี
พระแม่สุรัสวดี ปางทรงเครื่องดนตรีวีณา (ประทับนกยูง)
ปาง :
ทรงเครื่องดนตรีวีณา (ประทับนกยูง)
อานุภาพ :
ประทานปัญญา สติ ความรอบรู้
พระแม่สุรัสวดีทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา , การค้นคว้าวิจัย , ความรู้ , วิทยาการ , ศิลปะ , ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์ พระองค์จะช่วยให้ผู้ศรัทธามีพลังงานเชิงบวกทั้งทางด้านความรู้ , จิตวิญญาณ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
รหัส A058
พระแม่มารีอัมมัน
พระแม่มารีอัมมัน ปางประทานพร (นั่งบัลลังค์)
ปาง :
ประทานพร (นั่งบัลลังค์)
อานุภาพ :
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
 พระแม่มารีอัมมันทรงเป็นที่นิยมมากในทางใต้ของอินเดีย พระองค์ทรงได้รับหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาขจัดปัดเป่าโรคฝีระบาดทั้งหมู่บ้าน โดยที่ "มารี" มีความหมายว่า "ฝน" ดังนั้นคนโบราณจึงนิยมบูชาพระองค์เพื่อขอให้ฝนตก อันนำมาซึ่งผลผลิตทางการเกษตร
รหัส A059
พระแม่ธรณี
พระแม่ธรณี ปางบีบมวยผม
ปาง :
บีบมวยผม
อานุภาพ :
เทพผู้ค้ำจุนแผ่นดิน
พระแม่ธรณี คือ พระมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน โดยปกติก่อนสร้างบ้าน อาคาร หรือเกษตรกรที่ต้องทำการเพาะปลูกพืชผลลงบนพื้นดินจะต้องมีการขอขมา หรือทำพิธีบอกกล่าวแก่พระแม่ธรณีก่อนด้วยทุกครั้งไป เพื่อให้เกิดความสำเร็จ
รหัส A060
พญาครุฑ
พญาครุฑ ปางจ้าวแห่งเวหา
ปาง :
จ้าวแห่งเวหา
อานุภาพ :
อำนาจยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง
พญาครุฑ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง บารมี ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัย ลบล้างอาถรรพ์ นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ